Aktivitetsdag 16. juni

Postet av Rudsbygd IL den 27. Mai 2024

Rudsbygd IL inviterer til aktivitetsdag på Buvollen søndag 16. juni kl 12! Den tradisjonelle fotballturneringa avholdes og det blir leker og konkurranser alle kan delta på. Vi fyrer opp grillen, så ta med egen grillmat og i tillegg blir det salg av drikke og is i kiosken. Betaling med Vipps. 


Påmelding til fotballturnering gjøres på selve dagen. Kampene starter kl 13. Det blir både barneklasse og voksenklasse. 


Velkommen til en morsom dag med aktiviteter for hele familien! 
Referat fra årsmøte 12.03.2014

Postet av Rudsbygd IL den 20. Apr 2024

Åpning.

Stig Larsen ønsket alle frammøtte velkommen. 

 

1. Godkjenning av stemmeberettigede:      Alle frammøtte har stemmerett.

 

2. Valg av møteleder:           Stig Larsen - enstemmig valgt.

 

3. Valg av protokollfører:    Lars Grønlien – enstemmig valgt.

 

4. Valg av to til å underskrive protokollen.

Klaus Tyldum og Ståle Norshusstuen - enstemmig valgt.

 

5. Godkjenning av innkalling:        Enstemmig godkjent.

 

6. Godkjenning av sakliste:             Enstemmig godkjent.

 

7. Årsmelding:

Møteleder Stig gikk gjennom årsmelding fra hovedlaget, Allidrett, Isbanegruppa og Siste Post/hjemmeside. Årsmeldinga for øvrige grupper ble gjennomgått av gruppelederne. 

Kommentarer:

Allidrett: Vedrørende svømminga henstilles om at alle deltagere mest mulig møter opp til den avsatte tida slik at det blir fellesskap/klubbmiljø også der. 

Orienteringsgruppa: Applaus for Jon Tyldum, verdensmester i H85. 

Få deltagere i den tradisjonelle turorienteringa. Er stolpejakt en mulighet for å få med flere og yngre deltagere? Kan det samarbeides med naboklubber? Oppstart av stolpejakt vil gi oppstart- og utstyrs-kostnader. Orienteringsgruppa undersøker og vurderer saken.

Julekalendergruppa: Fint gjennomført arbeid, men det er for lite med 3 personer i gruppa.

Årsmelding enstemmig godkjent.

 

8. Regnskap

Kasserer gjennomgikk regnskapet og svarte på spørsmål.

Kommentarer:

Post 4010 Startkontingent gjelder full betaling av startkontingent for medlemmer som representerer Rudsbygd il i konkurranse til og med det året de fyller 16 år. For øvrige medlemmer begrenses lagets bidrag til kr. 150 pr. start. Det ble pekt på at for seniorer bør idretten ses på som en hobby en selv burde betale for, mens andre mente det er rimelig at 150 kr. refunderes. Det bør vurderes om pengene kunne nyttes bedre til andre støttetiltak. Eventuelt forslag om endringer i ordningen kan sendes inn til årsmøtet i idrettslaget - noe som tidligst kan skje neste år.   

Regnskap enstemmig godkjent.

 

 

9. Innkomne forslag

Dekning av treningsavgift – ordningen er lite brukt, gjelder for medlemmer bosatt i den gamle skolekretsen og anses utgått på dato. Styret foreslår at ordningen opphører fra 1.1.2024.

Styrets forslag enstemmig vedtatt.

 

10. Fastsetting av medlemskontingent.

Det foreslås ingen endringer i medlemskontingenten i 2024. 

Enstemmig vedtatt.

 

11. Budsjetter

2024-budsjettene ble gjennomgått av kasserer. 

Budsjetter enstemmig vedtatt.

 

12. Valg:

Leder i valgkomitéen ledet valget.

 

 

▲= valgt 2024. (Årstall i parentes viser når vedkommende er på valg.)

 

Hovedstyret:  Leder:             Stig Larsen                             (2025) 

Nestleder:       Morten Roar Engeli                (2025) 

Kasserer:         Marit Kamstrup Tyldum        (2026) ▲

Sekretær:         Arne Lars Grønlien                (2026) ▲

Varamedlem:  Kristian Bleken                      (2025)  

 

O-gruppa:      Leder:             Jon Tyldum                            (2025) 

                        Medlemmer:    Marit Kamstrup Tyldum        (2026) ▲

                         Paul Berg                              (2025) 

 

Skigruppa:    Leder:             Klaus Tyldum                         (2025) 

Medlemmer:    Lars Hovde Bakke                 (2026) ▲

                        Thomas Brodshaug                (2025) 

 

Idrettskolen, allidrett, ball:

Medlemmer:    Martin Barhaug                      (2026) ▲

                        Elen Anna Overrein               (2026) ▲

                        Damir Pasic                            (2025) 

 

Sti og løype:   Leder:             Ole Bakke                              (2025) 

Medlem:          Øystein Bleken                       (2026) ▲

 

Julekalenderkomitéen: 

Leder:              Eva Tyldum                            (2026) ▲

Medlemmer:    Lone Rustad Norshusstuen    (2026) ▲                                                                               Line Bekk Thunæs                 (2026) ▲

 

Isbanegruppa: Leder:           Ole Turvoll                             (2026) ▲

                        Medlemmer:    Jon Bleken                              (2026) ▲

                                               Michael Bråthen                    (2025) 

 

Siste Post, hjemmeside:

                        Redaktør:        Karoline Sagli                        *

 

Kontrollkomité: 

Leder:             Per Kokslien                           (2025) 

Medlem:          Vegard Torgersrud                 (2026) ▲

 

Valgkomité:   Leder:              Hanna Moen Nordby             (2025) 

Medlem:          Oddny Engeli                         (2026) ▲

 

*Det arbeides videre for å finne person til denne jobben.

Alle valg var enstemmige.

 

13. Avslutning.

Årsmøtet ble avsluttet med bevertning.Påskeskirenn andre påskedag

Postet av Rudsbygd IL den 19. Mar 2024

Rudsbygd il ønsker velkommen til   

Påskeskirenn

ved Stæill´n mandag 1. april kl. 12.00 (andre påskedag)

 

Grillen er varm!

Quiz-løypa er klar!

 

Møt opp!Julekalendertrekning 2023

Postet av Rudsbygd IL den 18. Jan 2024


1. premie2. premie3. premie
1. des342
405

2. des330
453

3. des211
565
295
4. des137
435
269
5. des635
413
36
6. des375
538
712
7. des654
784
622
8. des395
487
388
9. des150
112
42
10. des
364
97
351
11. des393
514
587
12. des632
313
243
13. des614
480
169
14. des618
245
737
15. des476
25
179
16. des62
71
105
17. des680
788
126
18. des749
585
13
19. des782
641
708
20. des535
519
546
21. des231
668
314
22. des328
29
412
23. des165
367
539
24. des520
248
800

Trekningstall for 2023. Tallene blir også publisert i GD på lørdager og på Rudsbygd IL sin Facebookside. Gevinster utleveres mot framvisning av kalender i tidsrommet 2. - 5. januar 2024 kl 18-20 i Buvollvegen 56 (parkeringsplassen ved lysløypa). Dersom du ikke kan hente gevinsten i dette tidsrommet kan du kontakte oss på rudsbygdil@barhaug.no eller FacebookLysløyperenn 2024

Postet av Rudsbygd IL den 2. Jan 2024

God nytt år til alle fra skigruppa!
Nå blir det lysløyperenn igjen! Det begynner onsdag 3. januar kl 18 i lysløypa på Buvollen og går hver onsdag fram til 20. mars med unntak av i vinterferieuka.

Vi gjør som tidligere og har klasse både for dem som vil gå med tidtaking og dem som vil gå uten. Påmelding og startnummerutdeling er fra kl. 18:00 i bua. Deltagere som ikke går på tid kan starte når de vil. Deltagere på tid starter enkeltvis fra kl. 18:30.

 • Kuldegrense: -15 ved start/målområde kl. 18.00 renndagen
 • Startnumrene (vester) ligger i bua i stigende rekkefølge i to hauger, under 30 for de som går uten tidtaking, og over 30 for de som går med tidtaking
 • For de som går med tidtaking
  1. Til og med 1. klasse kan velge mellom å gå rundt jordet eller 1 km. 
  2. 2. - 4. klasse går 1 km 
  3. 5. klasse og oppover går 2 km 
  4. 15 år og oppover går 4 km
 • Resultatliste blir lagt ut her og på Facebook.


Vi trenger hjelp til arrangeringen og har satt opp en liste etter beste evne. Det er praktisk med tre arrangører, men vi har bare to enkelte kvelder. Si gjerne fra hvis du ikke står på lista men har lyst til å bidra en kveld.