VELKOMMEN SOM MEDLEM I RUDSBYGD IL


Nye medlemmer

Meld deg/din familie inn i idrettslaget ved å klikke her. 

Eventuelt kan innmelding gjøres ved å betale medlemskontingent direkte til konto på lik linje med eksisterende medlemmer.

Eksisterende medlemmer

Eksisterende medlemmer må betale medlemskontingenten ved starten av hvert år for å opprettholde medlemskapet. Alle eksisterende medlemmer med registrert epostadresse vil få tilsendt faktura elektronisk ved starten av hvert år. De som ikke har epostadresse, eller vil betale direkte inn på konto, kan betale til: 


Rudsbygd Idrettslag             Kontonr: 2000 07 44302 

c/o Marit Tyldum 

Gausdalsvegen 556 

2625 Fåberg


Viktig: Skriv i meldingsfeltet for innbetalingen type medlemskap, samt navn på personene det betales for. 

Priser Medlemskontingent

Familiemedlemskap (inkluderer barn under 17 år) : Kr 400,-
Enkeltmedlem f.o.m. 17 år. 17 år : Kr 200,-
Enkeltmedlem under 17 år : Kr 150,-
Støttemedlem : Kr 100,-

Medlemskort

De som er registrert på Min Idrett kan hente ut medlemskort ved å logge inn her

Ellers kan du få det tilsendt ved å henvende deg til Martin eller Marit (se kontaktinfo nederst). 


Medlemsfordeler 

 • Delta på lagets tilbud: 

  • Som aktiv i skigruppa og orienteringsgruppa

  • Aktiviteter som lysløyperenn, idrettsskole, seniortrening etc. 

 • Medlemmer 17 år og eldre: Dekning av ordinærstartkontingent med inntil kr 150,- per start ved deltagelse for RIL i terminfestede konkurranser (i Norge). • 

 • Medlemmer under 17 år: full dekning av normal startkontingent.

 • Medlemmer under 17 år bosatt i gml. Buvollen skolekrets: dekning av treningsavgift inntil kr. 600 per år som medlem av andre klubber tilsluttet Norges idrettsforbund (mot søknad med dokumentasjon) 

 • Rabattavtale hos Sport 1, Segalstad bru (mot dokumentasjon av medlemskap) 

 • Du støtter også vårt arbeid med:

  • Barne- og ungdomsidretten i bygda

  • Rydding og preparering av skiløyper

  • Turorientering, skijegern

  • Fotballbanen og skøytebanen

  • Medlemsbladet Siste Post

  • … og mye mer


Økonomisk bidrag til løypekjøring

Hvis du ønsker å gi et økonomisk bidrag til løypekjøring på kjølen er du velkommen til det ved å betale inn et valgfritt beløp. 

Rudsbygd Idrettslag             Kontonr: 2000 07 44302 

c/o Marit Tyldum 

Gausdalsvegen 556 

2625 Fåberg


Merk innbetalingen "Løypekjøring". Takk for bidraget!Spørsmål kan rettes til

Martin Barhaug, medlemsansvarlig, tlf: 91 11 61 65 / epost: martin@barhaug.no

Eventuelt Marit K. Tyldum, kasserer tlf: 99 48 94 55 / epost: marit.tyldum@gmail.com